کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اخراج گسترده کارگران در استان قم

گزارش های منتشر شده حاکی از اخراج گسترده کارگران در استان قم تحت عنوان «تعدیل نیرو» است.

بنابه گزارش ها، اخراج کارگران در شش ماه گذشته در قم تحت عنوان تعدیل نیرو افزایش یافته است. منابع کارگری در ماه‌های گذشته از اخراج دسته‌جمعی کارگران در واحدهای تولیدی و خدماتی خبر داده‌اند. کارفرماها افزایش هزینه تمام‌شده تولید یا کمبود مواد اولیه را علت کاهش تولید و اخراج کارگران عنوان کرده‌اند. بنا به گفته فعالان کارگری حدود ۹۰ درصد کارگران در ایران با قراردادهای موقت کوتاه‌مدت اشتغال دارند و همین اخراج کارگران را سهل کرده است.

پست های مرتبط این دسته

تجمع دانشجویان در شهر های مختلف

-

تجمع اعتراضی کشاورزان اصفهانی

-

تجمع  اعتراضی پرستاران در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

-

زخمی شدن 8کارگر در یزد

-

فراخوان برای پیوستن به اعتراض و اعتصاب روزهای آینده

-

درخواست لغو احکام انضباطی دانشجویان معترض دانشگاه گیلان

-