کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اخراج گروهی از دانشجویان دانشگاه تهران از خوابگاه

گزارش‌های دانشجویی از ایران حاکی است که تعدادی از دانشجویان دختر دانشگاه تهران به دلیل سر باز زدن از «حجاب اجباری» از سوی مجتمع خوابگاهی این دانشگاه «در یک روز ناگهان» لغو اسکان شدند.

شوراهای صنفی دانشجویان کشور روز شنبه ۲۰ خرداد در کانال تلگرامی خود خبر داد که حراست مجتمع خوابگاهی چمران در همدستی با حراست دانشگاه تهران، علاوه‌بر «مدرک‌سازی» علیه دانشجویان هنگام ورود و خروج، سختگیری را «به درون دیوارهای خوابگاه» دختران هم کشانده‌است. بر اساس این گزارش، پس از پیگیری دانشجویانی که اسکان‌شان لغو شده است مشخص شد این لغو اسکان «به علت حجاب» بوده است.