کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اخراج کارگران گذرگاه مرزی پرویزخان در آستانه سال نو

اخراج کارگران گذرگاه مرزی پرویزخان در آستانه سال نو1

کارگران گذرگاه مرزی پرویزخان در قصرشیرین به دلیل اعتراض به ساعات طولانی کار و عدم پرداخت حقوق همخوان با تورم،در آستانه سال جدید اخراج شدند.

کارگران گذرگاه مرزی پرویزخان می‌گویند:از آغاز صبح تا آخر شب در شرایط گرمای سوزان و سرمای جانکاه و گرد و غبار هوا کار می‌کردند و این در حالی است که حقوقی متناسب با وضعیت اقتصادی،به کارگران پرداخت نمی‌شد.این کارگران جمعی از پرسنل پتروناد آسیا هستند که تا این لحظه نامه اخراج ۳۱ نفر از آنها در آستانه سال جدید ابلاغ شده است.همچنین طبق پیام های ارسالی،اکثریت نفرات اخراج شده کسانی هستند که در آزمون استخدامی ۱۴۰۰ پذیرفته شده اند و‌ تمام بندهای دفترچه آزمون استخدامی آنها مشابه دفترچه آزمون استخدامی پتروشیمی بندر امام “هلدینگ خلیج فارس” بوده است.