کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اخراج کارگران کارخانه شمع نور قزوین

۵۰ کارگر شاغل در کارخانه “شمع نور” در قزوین، پس از تعطیل شدن این کارخانه در بلاتکلیفی بسر میبرند.

۵۰بنا به گزارشات منتشر شده،  کارگر شاغل در واحد ” شمع نور” قزوین در آخرین روز از سال ۱۴۰۲ از کار بیکار شده و این واحد تعطیل شد و در حال حاضر کارگران آن باید منتظر بیمه بیکاری باشند. برخی از کارگران این واحد تولیدی دارای سابقه کاری بالای ۲۰ سال هستند. گفتنی است کارگران شاغل در این واحد تولیدی درخواست دارند که این واحد به چرخه تولید بازگردد.