کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اخراج کارگران پس از اعتصاب در شرکت جهانپارس پتروشیمی بوشهر

بنابر گزارشها، در پی اعتصاب کارگران شرکت جهانپارس پتروشیمی بوشهر کارفرما روز جمعه 31 تیرماه، چندین نفر از کارگران اعتصابی این شرکت را اخراج کرده است.

کارگران شرکت جهانپارس پتروشیمی بوشهر در اعتراض به پرداخت نشدن دستمزد‌هایشان از روز سه‌شنبه ۲۸ تیرماه  در اعتصاب بسر می‌بردند. گفته میشود، کارگران اعتصابی تحت قرارداد شرکت پیمانکاری محمد لیموچی و توانا هستند، که تاکنون از پرداخت دستمزد اردیبهشت‌ماه کارگران خودداری کرده و به آنها گفته حسابمان خالی است.  کارگران اعتصابی روز گذشته در اعتراض به پاسخگو نبودن مسئولین شرکت اقدام به خاموش کردن ژنراتور کرده، که نیروهای امنیتی اقدام به دستگیری آنها کرده که پس از چند ساعت آزاد شدند، اما توسط مدیران شرکت پیمانکاری سریعا اخراج شدند.

پست های مرتبط این دسته

ادامه تظاهرات و شعاردهی در شهرهای مختلف

-

ادامه احکام شلاق و زندان علیه معترضان مبارز

-

اعتصاب و تجمع کارگران پتروشیمی بندر خمینی

-

اعتصاب کارگران مس سرچشمه

-

سرکوب خشونت آمیز تجمع خانواده های زندانیان محکوم به اعدام

-

تجمع اعتراضی پرسنل بیمارستان خمینی اهواز

-