کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اخراج کارگران پالایشگاه ستاره سبز سیراف

کارگران شرکت پالایشگاه ستاره سبز سیراف، روز پنجشنبه 13 اردیبهشت ماه، با دستور مدیران این شرکت از محل کار خود اخراج شدند.

بر اساس این گزارش، در روزهای گذشته مدیران این شرکت پالایشی به دستور هلدینگ پارسیان برای تعدیل نیرو، در جلسه هیئت مدیره این شرکت، تصمیم گرفتند تا همه پرسنل شرکت به جز چند مدیر تعدیل شوند. گفتنی است، این شرکت پالایشی که دارنده سهام یکی از پالایشگاه های سیراف است، تحت نظر هلدینگ پارسیان اداره می شود که گویا نابسامانی در این هلدینگ، موجب پایان پروژه پالایشی سیراف شده است.