کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اخراج کارگران شرکت آراپوش گستر

بیش از ۸۰ نفر از کارگران شرکت آراپوش گستر قزوین در آستانه شروع سال جدید اخراج شدند.

این کارگران که بسیاری از آنان را زنان سرپرست خانوار تشکیل می‌دادند بدون حقوق و پرداخت پول از کار اخراج شده اند. کارگران می‌‌گویند اخراج خودسرانه و غیرقانونی انها در شب عید، با این تورم و گرانی شدید زندگیشان را در معرض نابودی قرار می‌دهد. به گفته کارگران، به‌رغم مراجعه به اداره کار اما به‌دلیل نبود قوانین حمایت کارگری، هیچ‌یک از آنها حاضر نیستند به این شکایات رسیدگی کنند. گفتنی است این کارگران از حق بیمه و قوانین کار برخوردار نبوده و بازنشستگی و سایر حقوق کارگری شامل آنها نمی‌شود.

پست های مرتبط این دسته

ادامه تجمع سراسری بازنشستگان تامین اجتماعی

komalah

تجمع اعتراضی تراکتورداران دزفول

komalah

اعتراض کارکنان بیمارستان پاستور مشهد

komalah

هشدار فعالان مدنی درباره شیوع گسترده سل در زندان زنان قرچک

komalah

هک سامانه‌های سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی رژیم

komalah

تجمع اعتراضی کارگران معدن کرومیت آسمینون

komalah