کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اخراج کارگران اعتصابی شرکت موتوژن تبریز

کارگران معترض شرکت موتوژن تبریز پس از ۹ روز اعتصاب، نامه تسویه حساب و پایان کار دریافت کردند.

این کارگران که  تعداد آنها 700 نفر می باشد، بعد از چندین روز اعصتاب و اعتراض به سطح پایین حقوق و همچنین خواست یکسان سازی دریافتی‌ها و عقد قرارداد مستقیم ، به منطور تسویه حساب تا پایان بهمن‌ماه احضار شدند. به کارگران اعلام شده از شنبه اجازه ورود به شرکت را ندارند.

پست های مرتبط این دسته

 اعتصاب و تحصن کارکنان شرکت نوین صنعت رجا

-

نارضایتی کارگران شهرداری سی سخت

-

اعتصاب پرستاران بیمارستان الزهرا

-

جلوگیری از ورود ۷ کارگر «مجتمع فولاد گیلان» به کارخانه

-

گزارشی از تیراندازی ماموران به سوی شهروندان شادان از باخت تیم ملی

-

افزایش نیروهای حراست دانشگاه شریف

-