کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار کردستان

اخراج چهار کارگر شرکت پویا پلیمر سنندج

برپایه گزارش دریافتی روز شنبه ۲۴ تیرماه، چهار نفر از کارگران شرکت پویا پلیمر سنندج از سوی مدیر داخلی این شرکت از کار خود اخراج شدند.

برپایه گزارش مزبور، علت اخراج این کارگران به نامهای رضا محمدی، رزگار صمدی، شیلان عبدی و نوشین قاسمی از سوی مدیریت داخلی شرکت، برهم‌زدن نظم عمومی سالن تولید برای تحریک کارگران جهت برپایی اعتصاب عنوان شده است. گفتنی است شرکت پویا پلیمر سنندج، سازنده لوله و اتصالات پلیمری با ۹۶ کارگر است که در دو شیفت ۱۲ ساعته و عمدتاً بدون داشتن بیمه تأمین اجتماعی مشغول به کار هستند. کارگران این شرکت از حدود سه ماه پیش حقوق و مزایای خود را دریافت نکردهاند و قصد داشتند در اعتراض به این وضعیت دست به اعتصاب بزنند.