کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار جهان

اخراج پنج هزار کارمند دولتی در آرژانتین

دولت جدید آرژانتین در اقدامی پنج هزار نفر از کارکنان دولت را طی تصمیمی یک شبه اخراج کرده است.

خاویر میلی رئیس جمهور جدید آرژانتین متعلق به راست افراطی،هفته گذشته گفته بود که دولت او قرارداد بیش از ۵۰۰۰ کارمند استخدام شده در سال جاری را قبل از مراسم تحلیف در اوایل ماه جاری میلادی ملغی خواهد کرد.حالا از هفته جاری دستور دولت اجرایی و ابلاغ شده است.این اقدام در چهارچوب طرح تعدیل ساختاری و کوچک‌سازی دولت در کشور آرژانتین اجرا شده است.سیاست‌های میلی درباره خصوصی‌سازی، اخراج، حذف یارانه‌‎ها و کاهش مزد کارگران و لغو حق تجمع و اعتصابات در روزهای اخیر مورد اعتراض بسیاری از تشکل‌ها، احزاب و نیروهای اجتماعی و سیاسی آرژانتین قرار گرفته است.اخراج‌های دسته جمعی به دنبال فرمان ریاست‌جمهوری میلی،فراخوان اعتراضات خیابانی دیگری را در آرژانتین به دنبال داشته است به صورتی که تنها یک ماه پس از استقرار خاویر میلی،آرژانتین صحنه ده‌ها تظاهرات گسترده در شهرهای بزرگ بوده است.