کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

‌اخراج و محکومیت 3 فعال صنفی معلمان در گیلان

سه فعال صنفی معلمان به نامهای شهربانو اسدی، جلوه طاهری و هومن طاهری روز سه شنبه 8 خرداد ماه، توسط دادگاه رژیم در استان گیلان به حبس و اخراج محکوم شدند.

طبق گزارشات منتشر شده، شهربانو  اسدی از معلمان استان گیلان با رای هیات گزینش این استان از آموزش و پرورش اخراج شد .این فعال صنفی معلمان که پیشتر با رای هیات تخلفات بخاطر چند استوری ، سه ماه انفصال موقت شده بود ، با ورود غیر قانونی هیات گزینش استان گیلان به پرونده ، از شغل معلمی محروم شد . همچنین در خبری دیگر جلوه جواهری و هومن طاهری دو تن از مدافعین حقوق زنان و از اعضای کمپین یک میلیون امضا و کارزار منع خشونت خانگی در گیلان هریک به یک‌سال حبس تعزیری توسط دادگاه رژیم محکوم شدند.