کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار کردستان

اخراج و احضار دو فعال صنفی معلمان در نجف‌آباد و مریوان

ایرج توبیهای نجف‌آبادی فعال صنفی فرهنگیان برای محاکمه در پنجمین پرونده‌ای که طی شانزده ماه گذشته علیه او ساخته شده به دادگاه کیفری رژیم در نجف‌آباد احضار شده است.

احضار نامبرده، به دلیل پرونده‌ای است که به دلیل انتشار یک فایل صوتی منتسب به این فعال صنفی معلمان در تاریخ چهاردهم اسفند سال گذشته علیه او تشکیل شده بود. در خبری دیگر “سمیه اختر شمار” فعال صنفی معلمان در مریوان به استناد بند ۳۸ ماده ۸ قانون تخلفات اداری از آموزش و پرورش اخراج شده است. گفتنی است، دادگاه مانند همیشه بدون حضور متهم و وکیل این حکم را صادر کرده است.