کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اخراج مسعود علیا از دانشگاه هنر تهران

مسعود علیا، عضو هیات علمی گروه فلسفه هنر دانشگاه هنر تهران رسما از تدریس و عضویت در هیات علمی این دانشگاه کنار گذاشته شد.

طبق گزارشات منتشر شده ، در ادامه سیاست یکدست‌سازی دانشگاه‌های ایران و اعمال فشار نهادهای امنیتی حاکم بر دانشگاه‌ها، مسعود علیا از دانشگاه هنر اخراج شد.مسعود علیا در توضیح اخراجش از دانشگاه گفت: حکم اخراجم بعد از دوازده سال کار در دانشگاه هنر “نه”ای کوچک است به حضورم در دانشگاه در پاسخ به “نه” بزرگی که به رفتارهای ناروایشان گفته‌ام و به آن می‌بالم.