کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اخراج عزیز قاسم زاده معلم زندانی توسط  وزارت آموزش و پرورش

هیأت تجدید نظر تخلفات اداری وزارت آموزش و پرورش با تأیید موارد ۲۵ گانه‌ی اتهامات مطرح شده برای عزیز قاسم‌زاده این هنرمند و معلم زندانی را اخراج کرد.

اتهامات انتسابی به  عزیز قاسم‌زاده که در رأی صادره به آن استناد شده “عدم حضور در کلاس درس و حضور در تجمعات و تحصن های غیر قانونی” “ایراد سخنرانی در بین حاضرین و بیان سخنان ساختارشکنانه جهت تحریک سایرین، خواندن آواز با مضامین انحرافی” “مصاحبه با شبکه  ایران اینترنشنال در راستای تحریم انتخابات، حوادث خوزستان، انتقاد از وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت سیزدهم و زیر سئوال بردن مشروعیت نظام جمهوری اسلامی میباشد.