کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اخراج شماری از کارگران مخابرات اصفهان

شماری از کارگران مخابرات استان اصفهان در پی شکایت از شرکت “شسکام” مخابرات به دلیل عدم دریافت حقوق و مزایای خود، اخراج شدند‌.

گفته می‌شود، به دنبال پیگیری این شکایت، کارت تردد ۶۲ تن از کارگران حذف و غیر فعال شده و دو کارگر نیز اخراج شده‌اند. بنا بر گزارش ها، مسئولان شرکت مخابرات به کارگران هشدار دادند؛ از شکایت خود صرف‌نظر کنند، در غیر این صورت اجازه‌ ورود به محیط کار را ندارند. کارگران مخابرات اصفهان به دلیل معوقات مزدی‌ و همچنین عدم رعایت طرح طبقه‌بندی مشاغل از شرکت “شسکام” مخابرات به اداره کار شکایت کرده بودند.