کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اخراج شماری  از کارکنان مخابرات همدان

به گزارش منتشر شده، ۲۸ تن از کارکنان سامانه “پاسخگویی ۲۰۲۰” مخابرات همدان، از ۳۱ اردیبهشت ماه امسال از محل کار خود اخراج شده اند.

بر اساس این گزارش، کارگران اخراجی این شرکت مطالبات مزدی اردیبهشت ماه خود را دریافت نکرده اند.

یکی از کارکنان این شرکت در این خصوص می گوید: پاسخگویی اینترنت ۲۰۲۰ همدان را به علت بی‌مدیریتی مدیرعامل ، به استان تبریز واگذار کرده اند. این کارگر همچنین افزود: «اعتراضات آنها در این خصوص تاکنون به جایی نرسیده  و مخابرات همدان هیچ مسئولتی درباره آنها قبول نمی‌کند.

پست های مرتبط این دسته

ادامه تظاهرات و شعاردهی در شهرهای مختلف

-

ادامه احکام شلاق و زندان علیه معترضان مبارز

-

اعتصاب و تجمع کارگران پتروشیمی بندر خمینی

-

اعتصاب کارگران مس سرچشمه

-

سرکوب خشونت آمیز تجمع خانواده های زندانیان محکوم به اعدام

-

تجمع اعتراضی پرسنل بیمارستان خمینی اهواز

-