کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اخراج شش نفر از کارگران شرکت داروسازی شهید قاضی تبریز

اخراج شش نفر از کارگران شرکت داروسازی شهید قاضی تبریز5

طی روزهای گذشته 6 نفر از کارگران شرکت داروسازی تبریز به دلیل شرکت در اعتصاب و تجمع اخراج شدند.

کارگران و کارکنان شرکت داروسازی شهید قاضی تبریز با توجه به پایین بودن میزان حقوق و مزایا و اوضاع بد معیشتی و همچنین وجود اختلاف بسیار زیاد مابین حقوق دریافتی مدیران شرکت و سایر پرسنل، در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۳ با متوقف نمودن چند ساعته دستگاههای تولید و تجمع در رستوران و محوطه شرکت، اعتراض خود را نسبت به مسائل مذکور ابراز نمودند. در روزهای بعد از آن نیز تعدادی از کارگران به اداره اطلاعات رژیم در شهرستان بستان آباد فراخوانده شده و در خصوص مسائل پیش آمده بازخواست شده و مجبور به دادن تعهد شده‌اند. گفتنی است، مدیر عامل شرکت در روز بیست و هشتم اسفند و یک روز مانده به پایان سال با اعلام عدم تمدید قرارداد شش نفر از کارگران زحمتکش شرکت انتقام خود را از کارگران گرفت.