کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اخراج سکینه ملکی فعال صنفی معلمان

اخراج سکینه ملکی فعال صنفی معلمان

در ادامه فشار و سرکوب معلمان، روز پنجشنبه 16 فروردین ماه، “سکینه ملکی” از فعالین صنفی معلمان استان گیلان شهرستان ( بندرانزلی ) از کار اخراج شد.

“سکینه ملکی” که پیشتر با رای هیات رسیدگی به تخلفات اداری به بازنشستگی پیش از موعد و دو گروه تقلیل محکوم شده بود در یک حرکت غیرمنتظره پس از ۲۸ سال خدمت برای آموزش و پرورش با رای تجدید نظر هیات تخلفات با حکم اخراج مواجه شد. لازم به ذکر است پیش‌تر این فعال صنفی در  آبان ماه ۱۴۰۱ توسط نیروهای امنیتی نیز بازداشت شده بود.