کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اخراج ده کارگر شرکت فولاد جهان آرا

گزارش‌های انتشار یافته  حاکی از اخراج ده‌ها کارگر شاغل در مجتمع فولاد جهان‌آرا خرمشهر، علیرغم وعده‌های ابراهیم رئیسی درباره تداوم اشتغال این پرسنل است.

به گفته کارگران معترض: علیرغم قول مسئولین مبنی بر ادامه فعالیت پرسنل فولاد جهان‌آرا، ده‌ها کارگر این مجتمع اخراج شده‌اند. از قرار معلوم ابراهیم رئیسی در اسفند ماه گذشته و در جریان بازدید از مجتمع فولاد جهان‌آرا در شهرک صنعتی خرمشهر، درباره تداوم اشتغال کارگران شاغل در مجموعه و استخدام نزدیک به دو هزار و ۲۰۰ نفر به صورت مستقیم و هزاران نفر به صورت غیرمستقیم پس از راه‌اندازی مرحله دوم این شرکت وعده داده بود.اما اکنون به بهانه های مختلف کارگران به صورت تدریجی از کاربیکار می شوند

پست های مرتبط این دسته

تجمع کارگران کارخانه کیان تایر

-

اعتصاب کارگران کارخانه فولاد آریا

-

تجمع کارگران شهرداری‌های خوزستان

-

تجمع دانشجویان دانشگاه بهشتی

-

تجمع مرغداران در سالن وزارت جهاد کشاورزی

-

جان باختن پنج سوختبر بلوچ در ایرانشهر

-