کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اخراج دهها تن از کارگران معدن طلای آق دره

از صبح روز دوشنبه 1 آذرماه دست کم ۱۰۰ کارگر شاغل در بخش استخراج معدن طلای آق دره اجازه ورود به این واحد معدنی را ندارند و به بهانه‌ی فصلی بودن کار خود، بیکار می‌شوند.

به نقل از این کارگران گفته می‌شود که آن‌ها در بهار هر سال فعالیت خود را در معدن آق‌دره شروع کرده و تا شروع سرمای فصل زمستان به همکاری خود با این واحد معدنی ادامه می‌دهند. آن‌ها با یادآوری اینکه کارگران اخراج شده تا ۱۵ سال سابقه کار دارند، افزودند: بهانه کارفرما این است که سرمای فصل زمستان مانع فعالیت استخراج و کار کارگران فصلی می‌شود به همین دلیل به قرارداد کاری آن‌ها خاتمه می‌دهد و این در حالی است که معادن دیگری در نزدیکی معدن زرکان تکاب وجود دارند که کارگرانشان فصلی نیستند و به صورت چهار فصل کار می‌کنند.