کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اخراج دهها تن  از کارگران شهرداری ارومیه

پس از افشای برداشت بیش از ۵۰ درصد دستمزد کارگران شهرداری ارومیه توسط مقامات، شهرداری اقدام به اخراج 30 تن از این کارگران نمود.

اخراج پس از آن صورت گرفت که اخبار دزدی مقامات شهرداری ارومیه منتشر شد. مقامات شهرداری ارومیه در فیش حقوقی این کارگران مبلغ 5 میلیون و 800 هزار تومان را درج می‌کردند، اما نیمی از این مبلغ را هم به کارگران نمی‌دادند. پس از افشای دزدی مقامات شهرداری، شهردار به جای مجازات مقامات این اداره، اقدام به اخراج ۳۰ تن از کارگران شهرداری ارومیه کرد.