کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اخراج دهها تن از کارگران ایران خودرو

در آستانه سال جدید و در شرایط اقتصادی نامناسب شرکت ایران خودرو خراسان از تمدید قرارداد حدود یکصد نفر از کارگران خود در زمان تنظیم قرارداد، به بهانه عدم نیاز، خودداری کرده است.

از قرار معلوم این کارگران چندی پیش با برگزاری چندین تجمع در مقاب نهادهای مختلف رژیم  نسبت به تبعیض، تفاوت و نابرابری از لحاظ دستمزد، حقوق و مزایا و پاداش و نیز عدم اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل در شرکت‌های پیمانکاری تامین نیرو وابسته به ایران خودرو، اعتراض کرده بودند. یکی از کارگران اخراجی می گوید، مطالبات همه کارگران قراردادی و شرکتی شاغل در این کارخانه به دلیل‌ عدم اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل و سایر مزایای شغلی همانند پرداخت حداقلی اضافه‌کاری‌ها و… در حداقل‌های قانونی کار باقی مانده است.