کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اخراج دهها تن از پرستاران در زنجان

مدیر پرستاری معاونت درمان دانشگاه علوم‌پزشکی استان زنجان اعلام کرد، دهها نفر از پرستاران به تدریج از سیستم دانشگاه خارج خواهند شد.

به گفته این کارگزار رژیم، با توجه به تمدید نشدن طرح ویژه کرونا برای پرستاران در وزارت بهداشت، تا پایان امسال حدود ۱۸۰ نفر از پرستاران داوطلب در طرح اختیاری وزارت بهداشت در استان زنجان خارج خواهند شد. گفتنی است پیشتر به پرستارانی که در دوران کرونا بیشترین خدمات را ارائه داده اند، اعلام شده بودکه تبدیل وضعیت شامل حال آنها نمی‌شود. آنها تاکنون چندین بار باخواست تبدیل وضعیت خود دست به تجمع زده بودند ولی هیچ مقام مسئولی پاسخگوی آنها نبوده است.

پست های مرتبط این دسته

ادامه خیزش انقلابی مردم در شهرهای مختلف

-

اعتصاب کارگران آبفای مشگین شهر

-

اعتراض کارگران اخراجی روغن جهان

-

استمرار تجمع اپراتورهای پست های فشار قوی برق

-

وقوع زمین لرزه در شهرستان خوی

-

فروش اموال مازاد دولت ایران با مصونیت قضایی

-