کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اخراج دسته جمعی از کارگران لنزسازی در آذرشهر

روز جمعه ۲۲ اردیبهشت ماه، ۷۰ تا ۸۰ نفر از کارگران شرکت لنزسازی در آذرشهر تهران به بهانه فروش این کارخانه و اعتراض،از کار اخراج شدند.

به گفته کارگران اخراج شده،این کارگران حق سختی کار را بعد از ۲۰ سال زحمت شبانه‌روزی و کار با مواد شیمیایی زیان‌آور دریافت نکرده‌اند و با اعتراض به این شرایط،مدیر کارخانه لنزسازی که از عناصر مرتبط با سپاه تروریستی پاسداران است،کارگران معترض را اخراج کرده است.کارگران معترض گفتند که بیشتر از ۲۰ سال با مواد شیمیایی وارداتی از فرانسه روی لنزهای آلمانی کار کردند