کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار جهان

اخراج بیش از 20 هزار کودک افغانستانی در سال 1402

مقامات محلی افغانستان اعلام کردند که «بیش از ۲۰ هزار کودک افغانستانی»سال گذشته از ایران اخراج شدند.

به گفته امور مهاجران: «روزانه تقریبا سی تا چهل کودک بدون سرپرست از ایران به نیمروز برگشت داده می‌شوند.» مقامات محلی افغانستان می‌گویند که این کودکان به تنهایی‌ به کشور بازگردانده شده‌اند. همچنین در یک سال گذشته، نزدیک به سه هزار کودک بدون سرپرست که از ایران به نیمروز فرستاده شدند به خانواده‌هایشان در ولایات مختلف افغانستان تحویل داده شدند.