کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اخراج بیش از دو هزار مهاجر افغانستانی از ایران

برپایه گزارشات منتشر شده،  روز دوشنبه 14 فروردین ماه جمهوری اسلامی بیش از دو هزار مهاجر افغانستانی را از پایانه مرزی میلک اخراج کرده است.

برپایه گزارشات مزبور،  دو هزار و ۴۶۵ نفر از «اتباع افغانستانی» که به دست نیروهای امنیتی و انتظامی بازداشت شده بودند، از گذرگاه مرزی مشترک ایران و افغانستان در میلک اخراج شدند.

جمهوری اسلامی در یک سال و نیم اخیر، به ویژه پس از سلطه دوباره طالبان در افغانستان محدودیت‌های شدیدتری علیه آواره‌گان افغانستانی اعمال و شمار زیادی از پناهجویان را بازداشت و اخراج کرده است. بر اساس آمارهای رسمی بیش از سه میلیون مهاجر افغانستانی در ایران فاقد کارت اقامت هستند و با توجه به سخت‌گیری‌های حکومت در خطر اخراج قرار دارند.