کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اخراج بیست کارگر نیشکر هفت‌تپه

روز یکشنبه 31 شهریور ماه ۲۰ تن از کارگران مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه به بهانه اتمام قرارداد از محل کار خود اخراج شدند.

برپایه گزارش منتشره، “محمد خنیفر” فرزند قاسم که چندی پیش به ۶ سال زندان محکوم شد، رضا پورچنانی، صاحب ظهیری، محمود سعدی، عادل عبدلخانی، محمد عبدلخانی، سمیر احمدی ، حمزه الکثیر ، اشکان گودرزی، مسعود لویمی، فاضل چعبی زاده، ایمان اخضری، کریم میاحی، محمد خنیفر فرزند حمید” از جمله کارگرانی هستند که نامه اخراج دریافت کرده‌اند. گفتنی است، شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه در شوش سال گذشته شاهد اعتراضات گسترده کارگران بود. محمد خنیفر و اسماعیل بخشی دو کارگر این شرکت به ترتیب به شش و ۱۴ سال زندان محکوم شدند. حداقل ۹ کارگر دیگر این کارخانه هم به هشت ماه حبس و ۳۰ ضربه شلاق محکوم شده اند. بدین ترتیب جواب خواست عادلانه کارگران با زندان و شلاق و اخراج داده شده است.