کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اخراج ایران از کمیسیون مقام زن

سازمان دیده‌بان سازمان ملل متحد متن پیش‌نویس قطعنامه اخراج ایران از کمیسیون مقام زن سازمان ملل را تنظیم و منتشر کرد.

مدیر اجرایی این سازمان، عضویت جمهوری اسلامی در این کمیسیون را «اوج ظاهرسازی» خواند و از وزیر خارجه آمریکا خواست که این قطعنامه را ارائه دهد. پیش‌نویس این قطعنامه درباره نقض فاحش حقوق بشر در ایران و عدم همکاری جمهوری اسلامی در اجرای تقاضاهای سازمان ملل در زمینه حذف تبعیض و خشونت علیه زنان و همچنین جان باختن و کشته شدن اخیر معترضان در ایران، از جمله کودکان و زنان اعتراض کرد. پیش‌نویس این قطعنامه ضمن محکوم کردن شدید اقدامات خشونت‌بار و نقض حقوق بشر از سوی جمهوری اسلامی علیه معترضان، از حکومت ایران خواست فورا معترضان بازداشت شده را آزاد کند و به جامعه مدنی و مدافعان حقوق بشر اجازه دهد آزادانه به فعالیت خود ادامه دهند.