کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اخاذی دادستان و رئیس زندان ایرانشهر از زندانیان

اخاذی دادستان و رئیس زندان ایرانشهر از زندانیان 1

دادستان رژیم و رئیس زندان ایرانشهر از زندانیانی که به دنبال رهائی از زندان با شرایط تودیع قرار وثیقه هستند، مبالغ هنگفت و سکه طلا اخاذی می‌کنند.

طبق گزارشات،  مدیریت زندان ایرانشهر و دادستان این شهر زندانیانی را که از نقاط دیگر کشور تحت جرائم مواد مخدر به زندان ایرانشهر منتقل شده‌اند را در ازای آزادی مشروط از آنان طلب مبالغ هنگفت و سکه طلا می‌کنند و اشخاصی که توان تهیه این مبالغ را نداشته باشند در بند بسته می‌مانند و حتی به بند کار هم منتقل نمی‌شوند.