کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

احکام قضایی نگران‌کننده برای روزنامه‌نگاران

حکم ممنوعیت یک ساله برای فعالیت روزنامه‌نگاری بهروز بهزادی مدیر مسئول و سردبیر روزنامه اعتماد و حکم تبعید برای مرضیه محمودی سردبیر تجارت نیوز در روزهای اخیر فعالان رسانه‌ای و مدنی را نگران کرده است.

انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران صدور احکام قضایی سنگین و غیرمتعارف علیه روزنامه‌نگاران از جمله بهروز بهزادی و مرضیه محمودی را محکوم و از دستگاه قضایی می‌خواهد صدور این احکام را متوقف کند.  این انجمن می گوید صدور این احکام نافی هر ادعایی در مورد مبارزه با فساد، حمایت از فعالیت‌های قانونی رسانه‌ای و ایجاد امنیت برای روزنامه نگاران است. صدور احکام جدید برای روزنامه‌نگاران، مانع گردش آزاد اطلاعات است و گامی علیه توسعه کشور و مبارزه با فساد قلمداد می‌شود.