کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

احضار ۱۱ نفر از معلمان بوشهر به دادسرا

در پی روند پرونده سازی های اخیر، یازده معلم بوشهری که در تاریخ یازدهم اردیبهشت مورد ضرب و شتم، هتک حرمت و بازداشت شده بودند ، روز شنبه 1 مردادماه، جهت آخرین دفاع به بازپرسی احضار شدند.

بنابر گزارشها، اسامی این معلمان، اردشیر صیادی، یوسف صیادی، اکبر زنده بودی، فریدون شفیعی، حمید خجسته، محمد ملاکی، محمدرضا اکبری، عبدالرضا امانی فر، اصغر حاجب، محمود ملاکی، محسن عمرانی می باشد، که در شعبه هفتم بازپرسی حاضر شدند اما بعلت عدم حضور بازپرس پرونده شان، جلسه به آیند موکول شد.

پست های مرتبط این دسته

ادامه تظاهرات و شعاردهی در شهرهای مختلف

-

ادامه احکام شلاق و زندان علیه معترضان مبارز

-

اعتصاب و تجمع کارگران پتروشیمی بندر خمینی

-

اعتصاب کارگران مس سرچشمه

-

سرکوب خشونت آمیز تجمع خانواده های زندانیان محکوم به اعدام

-

تجمع اعتراضی پرسنل بیمارستان خمینی اهواز

-