کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

احضار یک فعال صنفی معلمان بوشهر به دادگاه

در ادامه فشار امنیتی بر کانون های صنفی معلمان، محسن عمرانی عضو کانون صنفی معلمان استان بوشهر به دادگاه فراخوانده شد.

بنا به گزارش شورای همانگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران، تاریخ جلسه رسیدگی به پرونده این فعال صنفی 14 تیرماه ابلاغ شده است.گفته میشود که 29 بهمن ماه سال 1402 حکم جزای نقدی این معلم که بابت اتهامات انتسابی «اخلال در نظم عمومی» صادر شده بود،در شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان بوشهر نقض شده است. محسن عمرانی اردیبهشت ماه سال 1401، توسط نیروهای اطلاعاتی در بوشهر بازداشت و در اواخر همان ماه،با تودیع وثیقه آزاد شده بود.