کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار کردستان

احضار یک فعال حقوق زنان به دادسرای سنندج

روز چهارشنبه 5 مهرماه،بهار زنگی‌بند،فعال حقوق زنان اهل شهر سنندج توسط شعبه دوم بازپرسی دادسرای عمومی و دادگاه رژیم در سنندج احضار شد.

بر اساس گزارشات دریافت شده،اتهام مطروحه علیه بهار زنگی‌بند  «تبلیغ علیه نظام» عنوان شده است.او هم اکنون با تودیع وثیقه یک میلیارد تومانی آزاد شده است.بهار زنگی‌بند،مدرس رشته تربیت بدنی دانشگاه آزاد سنندج پیشتر به دلیل حمایت از اعتراضات سراسری 1401 ممنوع التدریس شده بود.بهار زنگی‌بند پیشتر در تاریخ 29 شهریور 1401، توسط نیروهای امنیتی در محیط دانشگاه آزاد سنندج،توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به کانون اصلاح و تربیت سنندج منتقل شد.