کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

احضار چهار نفر از فعالین زنان ایران برای اجرای دوران حبسشان

بنابر گزارش رسانه های حقوق بشری ایران، در چند روز گذشته، اجرای احکام زندان اوین، با فشار بر وثیقه گذاران چهار نفر از فعالین ندای زنان ایران به نامهای ناهید شقاقی، اکرم نصیریان، مریم محمدی و اسرین درکاله، آنها را برای گذراندن دوران حبسشان فراخوانده است.

به گفته یکی از این فعالین، دستگاه قضایی رژیم با فشار به  وثیقه گذران مبنی بر ضبط وثیقه  می خواهند آنها را راهی زندان سازند. این فعال زنان در ادامه سخنانش گفت، درحالی آنها را به جرم اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام، روانه ی زندان می کنند که اختلاسگران و دزدان مافیایی، امنیت زیست میلیونها انسان را به مخاطره انداخته اند و همچنان آزاد هستند. وی در پایان گفت، آنها تنها تلاش کرده اند صدای اعتراض درد تبعیض و نابرابری  زنان ایران باشند و در  قاموس دزد سالاران، دفاع از برابری جرم تلقی میشود.