کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

احضار چهار تن از فعالین کارگری به اداره اطلاعات تهران

امیر امیرقلی، محمد ایران نژاد، مازیار سیدنژاد و نگین آرامش، فعالین کارگری و مدنی ساکن تهران طی یک تماس تلفنی به دفتر پیگیری اطلاعات استان تهران احضار شدند.

از این فعالین خواسته شده است تا روز سه‌شنبه ۷ دیماه در این اداره حاضر شوند. گفتنی است، به این فعالین در تماس تلفنی گفته شده، جهت روشن شدن برخی از «ابهامات» و «خط قرمزها» حضور یابند.