کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

احضار پنج کارگر بازنشسته به دادگاه اهواز

برپایه گزارش منتشر شده، دادگاه ارژیم در اهواز ۵ کارگر بازنشسته را برای محاکمه در ۲۱ دی‌ماه احضار کرد.

“بهرام گرگان، محمد برون، فرهاد رهداری، جهانشاه اسدنیا و حسین اکبری بیرگانی” کارگران بازنشسته، ۲۴ تیرماه ۱۴۰۱ دستگیر شده و یک ماه تحت بازجویی قرار داشتند. دادگاه رژیم این کارگران را به «اجتماع و تبانی و اقدام علیه نظام و امنیت ملی از طریق مشارکت در تجمعات بازنشستگان در اهواز در تاریخ ۲۱ دی‌ماه ۱۴۰۰» متهم کرده است. قرار است آن‌ها در شعبه یک دادگاه رژیم در اهواز محاکمه شوند.