کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

احضار پنج کارگر بازنشسته به دادگاه اهواز

“بهرام گرگان، محمد برون، فرهاد رهداری، جهانشاه اسدنیا و حسین اکبری بیرگانی” پنج کارگر بازنشسته اهوازی ،در تاریخ ۲۱ دیماه ۱۴۰۱ به شعبه یک دادگاه اهواز احضار شده اند.

لازم به توضیح است که این بازنشستگان در تابستان ۱۴۰۱( ۲۴ تیر ماه ) توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مدت یک ماه تحت بازجوی قرار داشتند که فرزانه زیلابی وکالت تعدادی از این کارگران بازنشسته را برعده دارد. این کارگران قرار است در تاریخ 21 دیماه به اتهام اجتماع وتبانی و اقدام علیه نظام وامنیت ملی از طریق مشارکت در تجمعات بازنشستگان در شعبه یک دادگاه رژیم در اهواز محاکمه شوند.از سوی دیگر سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه ضمن محکوم کردن هرگونه پرونده سازی و اتهامات نخ نما به بازنشستگان شریف، خواهان پایان دادن به این قصه سازی ها می باشد.