کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

احضار و بازجویی معلمان بوشهری توسط آموزش و پرورش این شهر

بنابر گزارش‌های منتشره، در روزهای اخیر شماری از معلمان بوشهری به هیات رسیدگی به تخلفات اداره کل آموزش و پرورش استان بوشهر احضار شدند.

گفته می‌شود، این هیات طی روزهای اخیر در راستای همکاری با نهادهای سرکوبگر اطلاعاتی و امنیتی، تعدادی از معلمان را احضار کرده و آنها را مورد بازجویی قرار داده است. بر اساس گزارشها، معلمانی که به ویژه پیشتر در تجمعات اعتراضی روز ۱۱ اردیبهشت ماه حضور داشته و بازداشت شده بودند، در بازجویی‌ها تحت فشار شدید جهت اعتراف اجباری علیه خود قرار گرفته‌اند.

پست های مرتبط این دسته

ادامه تظاهرات و شعاردهی در شهرهای مختلف

-

ادامه احکام شلاق و زندان علیه معترضان مبارز

-

اعتصاب و تجمع کارگران پتروشیمی بندر خمینی

-

اعتصاب کارگران مس سرچشمه

-

سرکوب خشونت آمیز تجمع خانواده های زندانیان محکوم به اعدام

-

تجمع اعتراضی پرسنل بیمارستان خمینی اهواز

-