کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار کردستان

احضار و بازجویی بیش از ٧۰ نفر از کادر درمان در سنندج

در طی یک هفته گذشته بیش از ٧۰ نفر از کادر درمان بیمارستان‌ها و مراکز درمانی سنندج به بخش تخلفات اداری،حراست و اطلاعات سپاه سنندج احضار شدند.

به گزارش پزشکان و پرستاران داوطلب کردستان،از روز ١٧ بهمن‌ماه ١۴۰۲ تا روز 26 بهمن ماه بیش از ۶۰ نفر از پرستاران و کادر درمانی به حراست دانشگاه علوم‌پزشکی و بیش از ١۰ نفر نیز به بخش تخلفات اداری یا اطلاعات سپاه سنندج احضار شده و مورد بازجویی قرار گرفتند.این احضارات به دنبال تصمیم پرستاران برای تشکیل تجمعی در اعتراض به اضافه کار اجباری و تاخیر در پرداختی‌ها و عدم رعایت تعرفه پرستاری و فوق‌العاده خاص در روز سه‌‌شنبه ۱۷ بهمن صورت گرفته است.گفتنی است،سال‌هاست که پرستاران با مشکلات معیشتی و عدم پرداخت به موقع حق و حقوقشان روبرو هستند و در سراسر ایران تجمعات اعتراضی برگزار کرده‌اند.با این وجود نه تنها مطالباتشان شنیده نشده است بلکه رژیم به‌دنبال سرکوب صدایشان است.