کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

احضار هاشم خواستار به دادگاه مشهد

روزشنبه 1مهرماه ،هاشم خواستار، معلم زندانی و از امضاکنندگان بیانیه استعفای خامنه‌ای که در زندان وکیل آباد مشهد دوران ظالمانه حبس را سپری می‌کند، با پرونده‌سازی دیگری از جانب نهادهای مزدور خامنه‌ای مواجه شده است.

هاشم خواستار به دادگاه کیفری دو مشهد احضار شده و بر اساس این ابلاغیه دریافتی باید مورخ 4 مهر ماه در این دادگاه حاضر شود. بنابر اظهارات صدیقه مالکی‌فرد، همسر هاشم خواستار، این پرونده به بهانه انتشار 30 نامه و 6 فایل صوتی توسط آقای خواستار به خارج از زندان بر علیه او تشکیل شده است.این زندانی سیاسی، پیشتر نیز در تیر ماه امسال، در خصوص بخش اول همین پرونده توسط شعبه دادگاه انقلاب مشهد به اتهام توهین به خامنه‌ای و فعالیت تبلیغی علیه نظام در مجموع به تحمل دو سال و شش ماه حبس تعزیری محکوم شده بود.هاشم خواستار با وجود کهولت سن و مشکلات متعدد جسمانی دوره 16 ساله حبس خود را بدون رعایت اصل تفکیک جرائم در زندان وکیل‌آباد مشهد سپری می‌کند.