کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

احضار نرگس ملک زاده فعال صنفی به دادگاه

احضار نرگس ملک زاده فعال صنفی به دادگاه

وزارت آموزش و پرورش از نرگس ملک زاده معلم و فعال صنفی معلمان  به دلیل آنچه ادعا میشود گزارش خلاف واقع و نشر اکاذیب است  شکایت کرده است و این فعال صنفی به دادسرا احضار شده است.

نامبرده باید در تاریخ ۱۰ تیرماه ۱۴۰۳ در دادگاه رژیم حاضر شود. هنوز جزئیات بیشتری از این پرونده، و ادعای “گزارش خلاف واقع” و “نشر اکاذیب” منتشر نشده است. این فعال صنفی از جمله فعالان شناخته‌شده معلمان در ایران است که سابقه بازداشت و فعالیت در تشکل‌های صنفی معلمان را دارد. در همین خصوص فعالان صنفی معلمان خواستار لغو احضار نرگس ملک‌زاده و آزادی تمامی فعالان صنفی و مدنی در ایران هستند.