کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

احضار معلم بازنشسته برای اجرای حکم  یک سال حبس تعزیری

“محمد صادقی”، از فعالان صنفی معلمان استان مرکزی، اراک برای اجرای حکم یک سال حبس تعزیری خود باید ۱۴ فروردین ماه، به زندان استان مرکزی مراجعه کند.

از قرار معلوم، محمد صادقی”، معلم بازنشسته که به دلیل شرکت در تجمع ۱۶ اسفند ۱۴۰۱ بازداشت شده بود. در ۲۴ اسفند همان سال با وثیقه ۸۰ میلیونی به صورت موقت آزاد شده بود.گفتنی است، از شهریور ۱۴۰۰ که دور تازه اعتراض‌های معلمان آغاز شد، نیروهای امنیتی رژیم ده‌ها معلم را بازداشت و به حبس محکوم کردند و بسیاری از معلمان را به صورت موقت یا دائم از کار اخراج کردند.