کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

احضار مصطفی تاجزاده به دادگاه رژیم

طبق گزارشات،”مصطفی تاج‌زاده”، فعال سیاسی زندانی در اوین،در پرونده ای جدید به اتهام «اجتماع و تبانی”،”اقدام علیه امنیت ملی» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی» به داسرای رژیم در زندان اوین احضار شده است.

طبق این احضاریه نامبرده باید روز یکشنبه۲۰ اسفندماه در دادگاه رژیم برای دفاع از خود حاضر شود.این زندانی سیاسی گفته است،:«طبق روال گذشته‌ام از دریافت احضاریه خودداری و اعلام کردم نه در دادسرا و نه در دادگاه حاضر نمی‌شوم و قوه قضائیه می‌تواند غیابی مرا به چند سال زندان جدید محکوم کند و رکورد ۱۵ سال زندان، برای نقد عملکرد ایران‌سوز رهبر را بشکند.»