کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

احضار محمود صفدری فعال صنفی به دادسرای رژیم

محمود صفدری، فعال صنفی معلمان با دریافت ابلاغیه ای به شعبه اول دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان بجنورد احضار شد.

بر اساس ابلاغیه ای که در تاریخ یکم اردیبهشت ۱۴۰۳ توسط شعبه اول دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان بجنورد صادر شده است، از محمود صفدری خواسته شده تا ظرف مهلت پنج روز از زمان درج ابلاغیه در سامانه جهت دفاع از اتهام نشر اکاذیب رایانه ای در شعبه مذکور حاضر شود.