کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

احضار محمد صادقی فعال صنفی معلمان جهت اجرای حکم حبس

بر اساس ابلاغیه‌ دادگاه رژیم در  اراک روز چهارشنبه 29 فروردین ماه، از محمد صادقی معلم بازنشسته خواسته شده که شنبه اول اردیبهشت ۱۴۰۳ جهت اجرای حکم حبس در این دادگاه حاضر شود.

نامبرده پیشتر در شعبه دوم دادگاه رژیم در اراک از بابت اتهام اجتماع و تبانی به ۳ سال و ۷ ماه زندان و از بابت اتهام تبلیغ علیه نظام به ۸ ماه حبس تعزیری محکوم شده بود که آن حکم در اسفند گذشته، در شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی به ۱ سال حبس تعزیری تقلیل یافت.