کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

احضار محمد داوری فعال کارگری جهت اجرای حکم حبس به دادگاه

محمد داوری فعال کارگری روز یکشنبه 24 دی ماه جهت اجرای حکم حبس به شعبه اجرای احکام دادگاه رژیم در شیراز احضار شد.

پیشتر شعبه اول دادگاه شیراز،این فعال کارگری را به اتهام “توهین به خامنه ای” به سه سال حبس تعزیری،منع خروج از کشور با ابطال گذرنامه،منع فعالیت در فضای مجازی و اقامت اجباری در شهرستان بردسیر کرمان به مدت دو سال و به اتهام “تبلیغ علیه نظام به نفع گروه‌های اپوزیسیون رژیم در فضای مجازی” به یک سال و شش ماه حبس تعزیری محکوم کرده بود.در احضاریه‌ای که توسط شعبه اجرای احکام دادگاه شیراز صادر و به محمد داوری ابلاغ شده،از این فعال کارگری خواسته شده تا ظرف مهلت مقرر جهت اجرای حکم حبس،خود را به مرجع قضایی مذکور معرفی کند.