کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

احضار مجدد محمود بهشتی لنگرودی به دادگاه

«محمود بهشتی لنگرودی»، فعال صنفی معلمان، و عضو هیات مدیره کانون صنفی معلمان تهران روز دوشنبه 7 خرداد ماه، به اتهام «تبلیغ علیه نظام» به دادگاه کیفری رژیم در شهرستان لنگرود احضار شده است.

این فعال صنفی در طول بیست سال گذشته چندین بار به اتهامات مختلف نظیر اجتماع و تبانی، توهین به خامنه ای، نشر اکاذیب و فعالیت تبلیغی علیه نظام، احضار و بازداشت شده و در چندین زندان دوره‌ی حبس گذرانده است.  گفتنی است، این دومین پرونده ای است که در طول یک سال گذشته در دادگاه رژیم در گیلان برای این فعال صنفی معلمان تشکیل می شود .