کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

احضار مجدد اسماعیل گرامی به دادگاه رژیم در تهران

احضار مجدد اسماعیل گرامی به دادگاه رژیم در تهران

اسماعیل گرامی کارگر بازنشسته بر اساس ابلاغیه‌ای که صادر شده، باید 6 روز دیگر جهت دفاع از اتهام انتسابی در دادگاه رژیم حاضر شود.

اسماعیل گرامی کارگر بازنشسته و پیگیر مطالبات بازنشستگان که در بهار ۱۴۰۰ به اتهام «اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور» به ۵ سال حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق و دو میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شده بود. بازداشت و به مدت دوسال در زندانهای تهران بزرگ ، اوین و رجایی  دوران حبس خود را سپری کرد و در بهمن ۱۴۰۱ آزاد شد ، اکنون نیز با همان اتهام و صدور کیفر خواست باید در تاریخ 16 تیرماه سال جاری در دادگاه رژیم در تهران حضور یابد.