کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

احضار عضو هیات مدیره کانون صنفی معلمان بوشهر

در ادامه روند پرونده سازی و سرکوب جنبش معلمان،روز یکشنبه 1 مردادماه،محسن عمرانی عضو هیات مدیره کانون صنفی معلمان استان بوشهر جهت اخذ آخرین دفاع به شعبه هفتم بازپرسی دادگاه بوشهر احضار شد.

لازم به ذکر است محسن عمرانی در روز هشتم اردیبهشت سال جاری توسط اداره اطلاعات در منزل خود بازداشت شده بود.این فعال صنفی هم زمان در دادگاه رژیم بوشهر و شعبه ۱۰۴ کیفری دارای دو پرونده باز و‌ منتظر صدور رای می باشد.