کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

احضار شماری از کارگران کاغذپارس به مراجع قضایی

از قرار معلوم روز دوشنبه 10 اردیبهشت ماه شماری از کارگران کاغذسازی پارس در شوش در پی اعتراضات اخیر کارگران این شرکت احضار شده‌اند.

براساس گزارشات منتشرشده،به‌دنبال تجمعات اخیر کارگران کاغذسازی پارس در اعتراض به نامشخص بودن وضعیت مطالبات خود،شماری از آنان به مراجع قضایی و امنیتی احضار و برای آن‌ها پرونده تشکیل شده است.گفته میشود تعداد کارگران فراخوانده شده حدودا ۱۲نفر برآورد شده و احضار کارگران به صورت کتبی بوده و حوالی ساعت ۸ صبح سه شنبه ۱۱ اردیبهشت ماه باید در محل اعلام شده حاضر باشند.به نقل از یک منبع کارگری گفته می‌شود:احضار کارگران کاغذپارس درحالی‌ست که پیش از این کارگران برای پیگیری مطالبات صنفی خود با نهادهای دولتی همانند فرمانداری شوش نامه‌نگاری کرده و مشکلات خودرا بیان کرده اند.